قانون اعطای زمین رایگان به شهروندان روس در شرق این کشور

قانون اعطای زمین رایگان به شهروندان روس در شرق این کشور
نگارش از Euronews

خبر کوتاه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه قانونی را به امضا رساند که شهروندان روس بر اساس آن می توانند قطعه زمینی (تا یک هکتار) را در

خبر کوتاه

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه قانونی را به امضا رساند که شهروندان روس بر اساس آن می توانند قطعه زمینی (تا یک هکتار) را در شرق دور روسیه به رایگان دریافت کنند، تنها با این شرط که این زمین ها را مورد استفاده قرار دهند.

این زمین ها تا ۵ سال از هر گونه اجاره یا مالیات معاف هستند. شهروندان می توانند این زمین را برای هر گونه اهداف قانونی مورد استفاده قرار دهند و اگر بعد از ۵ سال بتوانند اثبات کنند که در این زمین ها فعالیتی انجام داده اند آنگاه می توانند اسناد این زمین ها را دریافت کنند.

این قانون برای توسعه اقتصادی شرق دور روسیه مورد تصویب قرار گرفته و انتظار می رود که جمعیت ۶.۴ میلیونی این منطقه از روسیه تا ۳۶ میلیون نفر افزایش یابد.

مطالب مرتبط