فرانسه؛ محکومیت بنیانگذار شرکت تولید کننده پروتزهای آلوده پستان

فرانسه؛ محکومیت بنیانگذار شرکت تولید کننده پروتزهای آلوده پستان
نگارش از Euronews

خبر کوتاه ژان کلود ماس، بنیانگذار شرکت پی آی پی (PIP) که دهها هزار پروتز پستان غیر استاندارد را تولید و بفروش رسانده است، روز دوشنبه به ۴ سال زندان

خبر کوتاه

ژان کلود ماس، بنیانگذار شرکت پی آی پی (PIP) که دهها هزار پروتز پستان غیر استاندارد را تولید و بفروش رسانده است، روز دوشنبه به ۴ سال زندان محکوم شد.

دادگاه همچنین محکومیت قبلی آقای ماس را که پرداخت ۷۵ هزار یورو جریمه و ممنوعیت مادام العمر از کار در خدمات پزشکی است تایید کرده است.
آقای ماس همچنین با دو دعوای حقوقی دیگر یکی برای قتل غیرعمد و دیگری پیامدهای مالی رسوایی پروتزهای غیر بهداشتی روبروست.

بیش از ۳۰۰ هزار زن در ۶۵ کشور جهان از این پروتزهای معیوب استفاده کرده اند. در فرانسه حدود ۱۸ هزار زن این پروتزها را بکار برده اند.

مطالب مرتبط