پروژه ادغام دو غول بخش خدمات نفتی منتفی شد

پروژه ادغام دو غول بخش خدمات نفتی منتفی شد
نگارش از Euronews

شرکتهای «هالیبرتون» و «بیکرهیوز» دو کمپانی بزرگ آمریکایی ارائه دهنده خدمات نفتی اجرای پروژه ادغام با یکدیگر را منتفی اعلام کرده اند. ارزش این پروژه

شرکتهای «هالیبرتون» و «بیکرهیوز» دو کمپانی بزرگ آمریکایی ارائه دهنده خدمات نفتی اجرای پروژه ادغام با یکدیگر را منتفی اعلام کرده اند. ارزش این پروژه در صورت نهایی شدن ۲۸ میلیارد دلار ارزیابی شده بود.

دلیل توقف اجرای این طرح مخالفت مقامات ناظر بر فعالیتها و رقابتهای تجاری بازرگانی در ایالات متحده بوده است.

در شرایطی این برنامه ادغام تدوین شده که قیمت نفت روندی نزولی دارد و براساس ارزیابی های نهاد ناظر، این پروژه می توانست به کنترل بازار از سوی شرکت متولد شده منجر شود و میزان رقابت در بازار نفت را بشدت کاهش دهد.

مطالب مرتبط