مهاجران اردوگاه موریا در لسبوس با پلیس درگیر شدند

مهاجران اردوگاه موریا در لسبوس با پلیس درگیر شدند
نگارش از Euronews

مهاجران اردوگاه «موریا» در جزیرۀ لسبوس با پلیس یونان درگیر شدند. این تنش که به دلیل انتقال دو کشتی حامل مهاجران از این جزیره به ترکیه آغاز شده بود با

مهاجران اردوگاه «موریا» در جزیرۀ لسبوس با پلیس یونان درگیر شدند. این تنش که به دلیل انتقال دو کشتی حامل مهاجران از این جزیره به ترکیه آغاز شده بود با بازدید وزیر مهاجرت یونان از این اردوگاه شدت یافت.

مهاجران اقدام به آتش زدن سطل های زباله و پرتاب سنگ به سوی پلیس کرده اند اما به گزارش مقامات پلیس لسبوس، در ساعات پایانی روز سه شنبه وضعیت اردوگاه به شرایط عادی بازگشت.

به گفتۀ پلیس، تعدادی از مهاجران ساکن این اردوگاه تلاش کرده اند کنترل اردوگاه موریا را به دست بگیرند. پییرو مالداری، از اعضای سازمان غیردولتی رنگین کمان می گوید: «وضعیت وقتی بحرانی شد که در حدود ۶۰۰ نفر از مهاجران کنترل این ارودگاه را در دست گرفتند، امری که در میان دیگر مهاجران که تعداد زیادی از آنها زن و کودک هستند، ترس و نگرانی ایجاد کرده است.»

بیش از ۳۰۰۰ مهاجر در این اردوگاه که به تازگی از موقعیت مرکز ثبت نام به اردوگاه بسته تغییر کاربری داده است، اسکان داده شده اند. این مهاجران قرار است بموجب توافقی که با ترکیه صورت گرفته به این کشور بازپس فرستاده شوند. یونان از روز چهارم آوریل تاکنون ۳۷۵ نفر از مهاجران ساکن این اردوگاه را که به صورت غیرقانونی وارد این جزیره شده اند به ترکیه برگردانده است.

بیشتر مهاجرانی که قرار است به ترکیه بازگردانده شوند اهل کشورهایی نظیر پاکستان، بنگلادش، افغانستان، ایران و کشورهای آفریقایی هستند. این مهاجران از مسیر ترکیه خود را به صورت غیرقانونی به جزایر یونان رسانده اند و طبق توافق با اتحادیۀ اروپا، در قبال هر مهاجری که به ترکیه عودت داده می شود کشورهای اروپایی پذیرای یک مهاجر سوری ساکن اردوگاههای ترکیه خواهند بود.

در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار مهاجر در شهرهای یونان از جمله آتن و منطقۀ مرزی ایدومنی حضور دارند و دولت یونان می گوید تمامی این مهاجران به ترکیه بازگردانده خواهند شد.

مطالب مرتبط