رئیس جمهوری مکزیک به دنبال مجاز کردن مصرف دارویی ماری جوانا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس جمهوری مکزیک به دنبال مجاز کردن مصرف دارویی ماری جوانا

رئیس جمهوری مکزیک در نظر دارد تا مصرف دارویی ماری جوانا را در کشورش مجاز کند.

انریکه پنیا نیتو، رئیس جمهوری مکزیک لایحه ای را به کنگره پیشنهاد کرده که به موجب آن مصرف دارویی ماری جوانا در این کشور مجاز خواهد شد. این لایحه به مصرف ماری جوانا وجهه قانونی نمی دهد بلکه آن را از دایره رفتارهای مجرمانه خارج می کند و سقف مصرف آن را از ۵ گرم به ۲۸ گرم افزایش می دهد.

در صورت تصویب این لایحه آنطور که رئیس جمهوری مکزیک گفته «مصرف دارو های حاصل از ماری جوانا و مشتقات آن را مجاز و پرداخت هزینه های ثبت داروهایی که از ماری جوانا بدست می آیند و واردات آنها هم ممکن می شود.»

گقته می شود این لایحه دو هدف مبارزه با قاچاق ماری جوانا و کنترل عرضه و تقاضای آن را در نظر دارد.

هر ساله در کشورهای آمریکای لاتین هزاران نفر بر اثر خشونت های مرتبط با قاچاق مواد مخدر جان خود را از دست می دهند. این موضوع موجب شده تا سیاستمداران در زمینه مصرف مواد مخدر تدابیر تازه ای بیاندیشند.