پنج قدرت اقتصادی اروپا برای مبارزه با فرار مالیاتی هم پیمان شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
پنج قدرت اقتصادی اروپا برای مبارزه با فرار مالیاتی هم پیمان شدند

«گروه ۵» شامل آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا مصمم است که بیش از پیش با پولشویی و فرار مالیاتی در قالب شرکت های صوری و مخفی مبارزه کند. وزرای دارایی پنج کشور بزرگ اروپا این موضوع را پنج شنبه شب در جریان یک نشست خبری در واشنگتن اعلام کردند.

جورج آزبُرن، وزیر دارایی بریتانیا گفت: «امروز ضربه دیگری به کسانی وارد شد که می خواهند به طور غیرقانونی از پرداخت مالیات بگریزند و ثروت خود را در نقاط کور نظام مالیاتی پنهان کنند. بریتانیا با شرکای بزرگ خود در اروپا می کوشد تا مالکان اصلی این شرکت های صوری و مرموز را که از اعتمادها برای فرار مالیاتی، پولشویی و فساد سوء استفاده کرده اند، شناسایی کند.»

در این نشست هم چنین اعلام شد که دولت پاناما استانداردهای جهانی برای گزارش های مالیاتی را پذیرفته است. خوزه آنخل گوریا، دبیر کل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در این زمینه گفت: «اگر آنها این کار را به طور کامل انجام دهند، خبر خوبی است و ما باید از آن استقبال کنیم، زیرا تسکینی برای آن درد خواهد بود.»

اشاره او به فرارهای مالیاتی و پولشویی های بزرگ در سطح جهانی است که از طریق شرکت پانامایی موساک فونسکا انجام می شد و اخیرا جزئیات زیادی از آن در پرونده موسوم به «اوراق پاناما» فاش شد.