احتمال بخشش محرومیت ماریا شاراپووا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
احتمال بخشش محرومیت ماریا شاراپووا

احتمال بخشش ماریا شاراپووا، ستاره تنیس جهان و همچنین ورزشکارانی که به علت استفاده از داروی ملدونیوم از حضور در مسابقات محروم شدند افرایش یافت. سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ روز چهارشنبه اعلام کرد که نمی توان به صورت دقیق مدت زمانی را که ملدونیوم در بدن می ماند مشخص کرد.

این دارو از چهار ماه پیش جزء داروهای غیر مجاز قرار گرفت. با توجه به این موضوع امکان دارد که ورزشکارانی که تست دوپینگشان در سال جاری مثبت اعلام شده پیش از تاریخ ممنوع شدن این دارو از آن استفاده کرده باشند.