سناتور سابق برزیل بازداشت شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سناتور سابق برزیل بازداشت شد

خبر کوتاه

جیم آرجِلو، یکی از سناتورهای سابق برزیل در ارتباط با پرونده فساد در شرکت نفتی پتروبراس بازداشت شد.
این عضو حزب «پی تی بی»، از احزاب میانه روی برزیل به پرداخت رشوه به روسای بلند پایه چندین شرکت بزرگ در جریان تحقیقات دو سال پیش کنگره متهم شده است.