بدبینی صندوق بین المللی پول نسبت به روند رشد اقتصاد جهان

بدبینی صندوق بین المللی پول نسبت به روند رشد اقتصاد جهان
نگارش از Soroush Alavi

صندوق بین المللی پول نسبت به خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا هشدار داده و آن را متضمن خسارات سنگینی برای اروپا و دنیا دانسته اشت. این نهاد

صندوق بین المللی پول نسبت به خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا هشدار داده و آن را متضمن خسارات سنگینی برای اروپا و دنیا دانسته اشت.

این نهاد اعتقاد دارد از زمان تعیین تاریخ برگزاری همه پرسی برای ماندن و یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سرمایه گذاران دچار تردید شده اند. این امر می تواند روند رشد اقتصادی اروپا و حوزه پولی یورو را دچار اختلال کند.

موریس ابسفلد، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول اعتقاد دارد: «رای مردم برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دو سال مذاکرات درباره وضعیت این کشور نسبت به رابطه آن با اتحادیه اروپا را در پی خواهد داشت. احتمال کمی وجود دارد که در این وضعیت تغییری بوجود نیاید. این موضوع تاثیر بزرگی بر بریتانیا، شرکای اروپایی آن و بطور کلی بر دیگر کشورهایی که با این مجموعه ارتباط دارند، خواهد داشت.»

صندوق بین المللی پول از ماه ژانویه نسبت رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۱۶ بدبین شده و آن را از ۲.۲ درصد به ۱.۹ درصد کاهش داده است.

این نهاد در پیش بینی های خود درباره رشد اقتصاد جهان نیز تغییر ایجاد کرده و آنرا ۳.۲ درصد ارزیابی کرده است. در ماه ژانویه این میزان از رشد ۳.۴ درصد پیش بینی شده بود.

اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در ادامه می گوید: «رشد اقتصاد جهانی ادامه دارد اما آهنگ آن مایوس کننده است. این امر اقتصاد دنیا را بیشتر در معرض خطر قرار می دهد. مدت زیادی است که این روند رشد بسیار ضعیف است.»

به اعتقاد صندوق بین المللی پول ضعف بنیه اقتصادی چین و قدرتهای نوظهور اقتصادی بر روی روند رشد اقتصاد جهانی تاثیر مخرب دارد.

مطالب مرتبط