رزمایش ویژه ارتش برزیل در راه آمادگی علیه حملات تروریستی بازیهای المپیک تابستانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رزمایش ویژه ارتش برزیل در راه آمادگی علیه حملات تروریستی بازیهای المپیک تابستانی

ارتش برزیل از روز چهارشنبه رزمایشهای ضد تروریستی را در دستور کار قرار داده است. هدف از این رزمایشها مبارزه با حملات تروریستی در حین برگزاری بازیهای المپیک تابستانی ریو است.

یکی از فرماندهان کماندوهای ویژه ارتش می گوید: “رزمایش جدید انجام می دهیم تا به بهترین عملکرد دست پیداکنیم. در این راه از همکاری با کشورهای دیگر دریغ نمی کنیم.”

هزاران تن از نیروهای ارتش و پلیس برزیل برقراری امنیت در زمان بازیها را برعهده دارند. “کیک شیرین” نام اصلی عملیات نیروهای ویژه برزیلی برای مبارزه با حملات تروریستی خواهد بود.

کارشناسان گردشگری می گویند که بین ۳۵۰ تا پانصد هزار نفر در زمان بازیها به برزیل سفر خواهند کرد. بازیها در ماه اوت برگزار می شود.