راخوی خواهان ایجاد تغییر در ساعات کاری در اسپانیا است

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
راخوی خواهان ایجاد تغییر در ساعات کاری در اسپانیا است

ایجاد تغییر در ساعات کاری در اسپانیا در برنامه مبارزات انتخاباتی ماریانو راخوی، نخست وزیر این کشور قرار گرفته است.

براین اساس پیشنهاد شده به جای ساعت ۲۰، ساعت ۱۸ بعنوان زمان پایان کار در اسپانیا تعیین شود.

حذف ساعات استراحت بعد از ظهر یعنی بین ساعات ۱۴ تا ۱۷ از دیگر مواردی است که در برنامه نخست وزیر اسپانیا جای دارد.

ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا می گوید: «منطقی تر کردن ساعات کار در شرکتها و نهادها در اسپانیا اهمیت زیادی دارد. برای آنکه پایان ساعت کار هر روز ساعت ۱۸ باشد به اجماع خواهیم رسید.»

در برخی نقاط اسپانیا از جمله مناطق جنوبی این کشور، به دلیل گرمای شدید هوا در فصل تابستان ساعات استراحت بعد از ظهر در نظر گرفته شده است. اسپانیایی ها ۴۰ ساعت در هفته کار می کنند.