مقام سابق مجارستان کمونیستی درگذشت

مقام سابق مجارستان کمونیستی درگذشت
نگارش از Euronews

بلا بیسکو، سیاستمدار سابق مجارستانی در سن ۹۴ سالگی درگذشت. آقای بیسکو که از سال ۱۹۵۷ میلادی به مدت چهار سال وزیر کشور مجارستان کمونیستی بود، اولین و

بلا بیسکو، سیاستمدار سابق مجارستانی در سن ۹۴ سالگی درگذشت. آقای بیسکو که از سال ۱۹۵۷ میلادی به مدت چهار سال وزیر کشور مجارستان کمونیستی بود، اولین و تا امروز ، تنها مقام مجارستانی است که به اتهام ارتکاب جنایتهای جنگی در جریان انقلاب سال ۱۹۵۶ میلادی محاکمه شد.

مخالفان آقای بیسکو او را یکی از عوامل اصلی سرکوب مخالفان در پی اعتراضهای سال ۱۹۵۶ می دانند که منجر به اعدام بیش از ۲۲۵ نفر و حبس هزاران نفر شد.

مطالب مرتبط