گروه بیمه «آنبانگ» از تملک «استاروود هتلز» صرفه نظر کرد

گروه بیمه «آنبانگ» از تملک «استاروود هتلز» صرفه نظر کرد
نگارش از Euronews

گروه بیمه «آنبانگ» از اجرای پروژه خود برای تملک و ادغام با گروه هتلداری «استاروود هتلز» صرفه نظر کرده است. پیش از این در اواسط ماه مارس این کمپانی

گروه بیمه «آنبانگ» از اجرای پروژه خود برای تملک و ادغام با گروه هتلداری «استاروود هتلز» صرفه نظر کرده است. پیش از این در اواسط ماه مارس این کمپانی بیمه چینی برای اجرای این برنامه رقمی معادل ۱۴ میلیارد دلار به استاروود هتلز پیشنهاد داده بود.

آنبانگ در آن زمان با گروه هتلداری «ماریوت» در رقابت بود. اکنون با این تصمیم این گروه هتلداری آمریکایی می تواند مذاکرات با مدیران استاروود هتلز را از سرگیرد و برای ایجاد بزرگترین گروه هتلداری در دنیا اقدام کند.

مطالب مرتبط