هشدار عفو بین الملل نسبت به نقض حقوق کارگران در پروژه های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر

هشدار عفو بین الملل نسبت به نقض حقوق کارگران در پروژه های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر
نگارش از Euronews

سازمان عفو بین الملل قطر را متهم کرده که در جریان ساخت ورزشگاه اصلی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ کارگران مهاجر را مجبور به کار اجباری کرده است. عفو بین

سازمان عفو بین الملل قطر را متهم کرده که در جریان ساخت ورزشگاه اصلی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ کارگران مهاجر را مجبور به کار اجباری کرده است.

عفو بین الملل گفته است که در جریان ساخت استادیوم خلیفه، مقامات قطر کارگران مهاجر را مجبور کرده اند در سکونتگاه های کثیف اقامت کنند، مبالغ هنگفتی در ازای استخدام بپردازند، دستمزد محدود بگیرند و همچنین مقامات گذرنامه هایشان را مصادره کرده اند.

آدری گوگران، مدیر تحقیقات جهانی سازمان عفو بین الملل می گوید: «فیفا در این مورد مسئول است و می تواند کارهای زیادی انجام دهد. جام جهانی کسب و کار اصلی آنهاست. آنها جام جهانی را به کشوری سپرده اند که کارگران مهاجر بطور نظام مند از نظر حقوق کار مورد سوء استفاده قرار می گیرند. به همین خاطر فیفا باید دست به اقدام بزند چرا که در ارتباط با قراردادهای مرتبط با جام جهانی آنها در خطر سوء استفاده هستند.»

عفو بین الملل در گزارش خود گفته است که سوء استفاده از کارگران پروژه های جام جهانی لکه ننگی بر وجدان فوتبال جهان خواهد بود.

رئیس کمیته برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر گفته است که سوء رفتارهایی با برخی کارگردان صورت گرفته که دوحه در حال حل این مشکلات است.

مطالب مرتبط