حیدرالعبادی کابینه جدید عراق را به پارلمان معرفی کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حیدرالعبادی کابینه جدید عراق را به پارلمان معرفی کرد

حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق کابینه جدید خود را به پارلمان معرفی کرد.
نخست وزیر عراق ضمن معرفی ترکیب جدید کابینه دولت، این را اقدامی در جهت تشکیل دولت تکنوکرات با هدف مقابله با فساد مالی فراگیر عنوان کرد.
همزمان به گزارش تلویزیون رسمی عراق، پارلمان این کشور جلسه بررسی لیست کابینه جدید را به روز شنبه موکول کرده است.

بر اساس گزارش ها، در کابینه جدید معرفی شده از سوی دولت ۱۶ وزیر حضور خواهند داشت. کابینه کنونی دولت عراق ۲۴ وزیر دارد. با وجود اینکه هنوز مشخص نیست در ترمیم کابینه چه تعداد از وزیران تغییر خواهند کرد، برخی رسانه ها از تغییر دستکم ۷ وزیر کابینه خبر داده اند.

انجام اصلاحات و معرفی کابینه جدید در حالی صورت می گیرد که مقتدی صدر و گروهی از هوادارانش از بیش از یک هفته گذشته تاکنون در داخل و اطراف منطقه سبز در بغداد تحصن کرده اند. این روحانی شیعه عراقی ضمن برپایی تحصن از دولت خواسته بود تا هر چه سریعتر تغییرات لازم در جهت اصلاحات در کابینه را انجام دهد.