نخست وزیر پیشین دانمارک رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نخست وزیر پیشین دانمارک رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد شد

خبر کوتاه

نخست وزیر پیشین دانمارک٬ هله تورنینگ اشمیت از این پس بعنوان رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) فعالیت خواهد کرد.

خانم تورنینگ اشمیت اولین زنی است که در دانمارک به مقام نخست وزیری رسید و با پیروزی در انتخابات سال ۲۰۱۱، پس از ده سال٬ چپ ها را از موقعیت اپوزیسیون به قدرت بازگرداند.