درگیری میان پناهجویان و پلیس در مرز ایندومنی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درگیری میان پناهجویان و پلیس در مرز ایندومنی

پناهجویان معترض به بسته بودن مرز میان یونان و مقدونیه در منطقه ایندومنی عصر روز سه شنبه با پلیس درگیر شدند. تنش زمانی آغاز شد که افسران پلیس تلاش داشتند پناهجویانی را که با نشستن روی ریل راه آهن مانع عبور قطارها شده بودند عقب بزنند.

برخی از پناهجویان در جریان این درگیری بسوی پلیس سنگ پرتاب کردند. درگیری میان دو طرف هنگامی پایان یافت که برخی از پناهجویان میان پلیس و پناهجویان خشمگین حائل شدند.

آنستیز ایشنوپولوس از اعضای یک سازمان غیر دولتی کمک به پناهجویان می گوید: «بستن مرزها مردم را در اینجا خشمگین کرده است. پناهجویان هنوز امیدوارند که بتوانند از مرز عبور کنند اما مرزها هنوز بسته اند و ما هر روز شاهد درگیری، اعتراض و فشار برای باز شدن مرزها هستیم.»

پلیس توانست برای ۱۵ دقیقه خط راه آهن را برای عبور قطارها باز کند اما بعد پناهجویان بار دیگر برای ادامه اعتراض خود به بسته بودن مرز مقدونیه به روی ریل های قطار برگشتند.

هزاران پناهجو که ماههاست در این منطقه گیر افتاده اند امیدوارند که بتوانند از مرز مقدونیه عبور کنند و مسیر اروپای شمالی را پیش بگیرند با این حال با توافقنامه میان اتحادیه اروپا و ترکیه این امید هر روز کمرنگ تر می شود.