پناهجویان ایدومنی را تا بازشدن مرزها ترک نخواهند کرد

پناهجویان ایدومنی را تا بازشدن مرزها ترک نخواهند کرد
نگارش از Euronews

مقامات یونانی تخلیۀ مهاجران از منطقۀ مرزی ایدومنی را آغاز کرده اند که این امر با مخالفت و مقاومت هزاران پناهجویی روبرو شده که از هفته ها پیش در این

مقامات یونانی تخلیۀ مهاجران از منطقۀ مرزی ایدومنی را آغاز کرده اند که این امر با مخالفت و مقاومت هزاران پناهجویی روبرو شده که از هفته ها پیش در این منطقۀ مرزی در انتظار باز شدن مرزهای مقدونیه بسر می برند. تجمع اعتراضی این پناهجویان با سفر بیش از ۲۰۰ فعال ایتالیایی به این منطقه همزمان شده که روز شنبه با کمک های انساندوستانه وارد ایدومنی شده اند.

برخی از این پناهجویان که قبول کرده اند این منطقه را ترک کنند به اردوگاههایی در شمال یونان منتقل می شوند اما به گفتۀ مقامات مرزی هنوز نزدیک به ۱۱.۰۰۰ مهاجر در این منطقه حضور دارند.

هانا، زنی اهل دمشق می گوید: «دیروز اینجا زنی زایمان کرد. چند روز پیش هم زن دیگری نوزاد خود را در اینجا به دنیا آورد. این نوزاد فقط دوازده روز سن دارد و در شرایطی زندگی می کند که حتی حیوان ها هم آن را نمی خواهند. ما این وضعیت را قبول نمی کنیم، ما انسان هستیم و حقوقی داریم. به خاطر همین امروز اینجا اعتراض می کنیم و تا وقتی که مرزها را باز نکنند به این اعتراض ادامه می دهیم.»

طی روزهای اخیر شایعۀ بازشدن مرزها در منطقۀ ایدومنی پخش شده است. پناهجویانی که در این تجمع حضور داشتند در حالیکه دستمال سفیدی به نشانۀ تظاهرات صلح آمیز تکان می دادند به سوی دروازه های مرزی حرکت کردند. به دلیل نزدیک شدن بیش از حد تعدادی از پناهجویان به حصارهای مرزی، بر تعداد نیروهای پلیس در دو طرف مرز افزوده شده بود اما در پی ایجاد زنجیرۀ انسانی از سوی برخی از پناهجویان این تجمع بدون درگیری میان پلیس و مهاجران خاتمه یافت.

در پی توافق اتحادیۀ اروپا با ترکیه، پناهجویانی که از طریق غیرقانونی و از مسیر ترکیه خود را به یونان رسانده اند به این کشور بازگردانده می شوند. در ازای هر پناهجویی که به ترکیه بازگردانده شود، یک پناهجوی سوری ساکن در اردوگاههای ترکیه به اروپا فرستاده خواهد شد.

مطالب مرتبط