سانحه هوایی در روستوف روسیه؛ خانواده ها سوگوارند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سانحه هوایی در روستوف روسیه؛ خانواده ها سوگوارند

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بدنبال حادثه دلخراش هوایی در فرودگاه شهر روستوف-اون-دون این کشور اولین اولویت را دلداری و همدردی و رسیدگی به خانواده های قربانیان این حادثه دانست.

چهار نفر از قربانیان این حادثه تاسف بار و دلخراش کودک بودند. یکی از ساکنان شهر روستوف-اون-دون گفت:« دردناک است و بسیار سخت است. درگذشت کودکان دردناک و بسیار وحشتناک است.»

بستگان یکی از قربانیان هم با تاثر عمیق گفت:«چه سرنوشت وحشتناکی است؛ هزاران کیلومتر پرواز امن و مردن درست در چند قدمی خانه.»

به جز شش خدمه و چند تبعه خارجی، باقی مسافران این هواپیما شهروندان روسیه بودند.