حامیان مقتدی صدر خواستار روی کار آمدن تکنوکراتها هستند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حامیان مقتدی صدر خواستار روی کار آمدن تکنوکراتها هستند

هزاران نفر از طرفداران مقتدی صدر روز جمعه در برابر منطقه محافظت شده موسوم به «منطقه سبز» در بغداد دست به تحصن زدند. این منطقه به وسعت ۱۰ کیلومتر مربع شامل مراکز دولتی عراق و سفارتخانه آمریکا است.

خواسته اصلی تظاهر کنندگان زیر فشار گذاردن حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، برای انتصاب وزیران تکنوکرات جهت اجرای اصلاحات وعده داده شده است.

نجیم عبدالحسن یکی از تظاهرکنندگان که برای تحصن به این ناحیه آمده می گوید: «به حکم مقتدی صدر ما تحصن را در برابر منطقه سبز آغاز کردیم. می خواهیم برای اجرای تغییرات ریشه ای و برچیدن فساد بر دولت فشار بیاوریم.»

جوان عراقی دیگری می گوید: «طبق خواست سید، به امید خیر و برکت برای مردم عراق، برای ۴۵ روز به تحصن ادامه می دهیم تا یک دولت تکنوکرات تشکیل شود.»

مقامهای امنیتی ورودی های اصلی شهر بغداد را برای جلوگیری از ورود تحصن کنندگان بیشتر مسدود کرده اند. دولت عراق روز چهارشنبه دعوت به این تحصن را غیر قانونی خوانده بود.