لاویلنی به دومین مدال قهرمانی جهان در پرش با نیزه داخل سالن دست یافت

لاویلنی به دومین مدال قهرمانی جهان در پرش با نیزه داخل سالن دست یافت
نگارش از Euronews

کمتر از پنج ماه مانده تا بازیهای المپیک ریو، رُنو لاویلنی دومیدانی کار فرانسوی برای دومین بار در دوران حرفه ایش موفق شد در مسابقات پرش با نیزه داخل

کمتر از پنج ماه مانده تا بازیهای المپیک ریو، رُنو لاویلنی دومیدانی کار فرانسوی برای دومین بار در دوران حرفه ایش موفق شد در مسابقات پرش با نیزه داخل سالن قهرمان جهان شود.

او که صاحب رکورد جهانی این رشته است در این مسابقات که در پورتلند آمریکا جریان داشت با عبور از مانع ۶ متر و دو دهم سانتی متری بالاتر از سَم کندریکز آمریکایی و پیوتر لیسِک لهستانی ایستاد و مدال طلای جهانی این رشته را بر گردن آویخت.

در قسمت زنان نیز این جنیفر سور بود که با یک پرش ۴ متر و ۹۰ سانتی متری مدال طلای این رشته را از دو رقیب آمریکایی و یونانی اش ربود.

این دومیدانی کار سالنی آمریکا که قهرمان المپیک است مدال طلای قهرمانی جهان را نیز به کلکسیون افتخاراتش افزود.