چهاردهمین پیروزی پیتر پروتس در مسابقات این فصل

چهاردهمین پیروزی پیتر پروتس در مسابقات این فصل
نگارش از Euronews

پیتر پروتس، مرد سال ورزش اسلوونی چهاردهمین پیروزی فصلش را در مقابل دیدگان هموطنانش کسب کرد. او که قهرمانی اش در مسابقات این فصل پرش با اسکی مسجل شده

پیتر پروتس، مرد سال ورزش اسلوونی چهاردهمین پیروزی فصلش را در مقابل دیدگان هموطنانش کسب کرد. او که قهرمانی اش در مسابقات این فصل پرش با اسکی مسجل شده در دور نخست ۲۲۳ متر و در دور دوم هم ۲۳۲.۵ متر پرید و پیست را غرق در شادی کرد.

یوهان آندره فورفانگ از نروژ با انجام دو پرش بی نقص در جایگاه دوم ایستاد. این ورزشکار ۲۰ ساله از مجموع دو پرش خود ۴۱۹ امتیاز کسب کرد.

روبرت کرانچ از کشور میزبان هم بهترین پرش روز را انجام داد. او در دور نخست نمایش خوبی نداشت، ولی در دور دوم، با یک پرواز ۲۴۱.۵ متری خود را به جایگاه سوم رساند.

مطالب مرتبط