مخالفت دادگاه با درخواست خریدار یک خودروی فولکس واگن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مخالفت دادگاه با درخواست خریدار یک خودروی فولکس واگن

دادگاهی در آلمان با درخواست خریدار یک خودروی فولکس واگن مبنی بر پس دادن خودرویش مخالفت کرد. در پی علنی شدن رسوایی شرکت فولکس واگن در دستکاری سیستم سنجش آلایندگی موتورهای دیزلی، فرد شاکی از فروشنده خودرو خواسته بود که خودروی فروخته شده را پس بگیرد.

دادگاه می گوید که فروشنده خودرو در جریان این تقلب مقصر نیست، چون که اطلاعی از این اقدام فولکس واگن نداشت. از طرفی خریدار می تواند با نصب تجهیزات ارزان قیمت، اشکال موجود در خودروی خود را برطرف کند.

میشاییل رهاگ، سخنگوی دادگاه می گوید: «این تصمیم بر اساس یک مورد خاص، در پرونده خاص، شاکی خاص و یک خودروی خاص گرفته شده است. باید بر این نکته تاکید شود که طرف مدافع در این پرونده، فولکس واگن نیست. بلکه یک فروشنده خودرو مدافع در این پرونده است. هنوز هیچ نشانه ای دال بر این که این فروشنده خودرو نسبت به این حقه باخبر بود پیدا نکرده ایم.»

وکیل مدافع شاکی گفته است که درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.

شرکت فولکس واگن پس از این که پذیرفت سیستم سنجش آلایندگی موتورهای دیزلی خود را عمدا دستکاری کرده بود، مجبور شد میلیونها یورو به مشتریان خود غرامت بدهد و بسیاری از خودروهای خود را فرابخواند.

این شرکت یکی از موفقترین شرکتهای خودروسازی جهان در دوره بحران اقتصادی به شمار می رود.