انتقال گروهی از پناهجویان گرفتار در مرز ایدومنی به پناهگاه های جدید

انتقال گروهی از پناهجویان گرفتار در مرز ایدومنی به پناهگاه های جدید
نگارش از Euronews

حدود سه هزار تن از پناهجویانی که در مرز مقدونیه و در منطقه ایدومنی به سر می بردند به پناهگاه های جدیدی که توسط نیروهای ارتش یونان ساخته شده، انتقال

حدود سه هزار تن از پناهجویانی که در مرز مقدونیه و در منطقه ایدومنی به سر می بردند به پناهگاه های جدیدی که توسط نیروهای ارتش یونان ساخته شده، انتقال یافتند.
پناهگاه های جدید در فاصله ۲۵ کیلومتری ازمرز یونان با مقدونیه قرار دارند. در این محل پناهجویان به غذا و آب آشامیدنی ومایحتاج ضروری از جمله به آب گرم برای استحمام وتلفن همگانی دسترسی دارند. همزمان تیم پزشکی با تجهیزات مورد نیاز نیز برای رسیدگی به بیماران در محل مستقر شده است.

همزمان با افزایش تلاش های یونان برای رسیدگی به پناهجویان گرفتار در مرزهای این کشور، نگرانی نسبت به شیوع بیماری های واگیر دار از جمله «هپاتیت آ» با کشف دو فرد مبتلا به این بیماری در میان پناهجویان شدت گرفته است.

پیش از انتقال گروهی از پناهجویان از مرز ایدومنی به پناهگاه های جدید، تعداد پناهجویان در این منطقه حدود ۱۴ هزار نفر ذکر شده بود.
بیش از ۴۲ هزار پناهجو در شهرهای مرزی یونان به سر می برند. ۱۲ هزار تن از این جمعیت کودکان هستند که سرمای هوا و شرایط نامناسب زندگی آنها را با مشکلات و بیماریهای گوناگون مواجه کرده است.

مطالب مرتبط