زندگی سخت زنان و کودکان در مرز ایدومنی

زندگی سخت زنان و کودکان در مرز ایدومنی
نگارش از Euronews

حدود نیمی از جمعیتی را که در منطقه مرزی ایدومنی در یونان به سر می برند، زنان و کودکان تشکیل می دهند. گزارش ها حاکی از آنست که در حال حاضر حدود ۱۴

حدود نیمی از جمعیتی را که در منطقه مرزی ایدومنی در یونان به سر می برند، زنان و کودکان تشکیل می دهند.
گزارش ها حاکی از آنست که در حال حاضر حدود ۱۴ هزار پناهجو در این منطقه مرزی گرفتار هستند.

در این میان شرایط برای بسیاری از زنان همچون نسرین سخت تر است چراکه در نبود همسرش به ناچار تمام مسئولیت کودکان بر دوش اوست.
او می گوید: «بسیار سخت است. پیشتر تنها یک زن خانه دار بودم و مسئولیت های اصلی برعهده شوهرم بود اما اینک باید هم مادرباشم و هم پدر.»

همسر نسرین سه سال پیش در بمباران شهر حلب کشته شد و او با وخیم تر شدن شرایط با ۵ فرزندش سوریه را به مقصد اروپا ترک کرده است.
او حدود ۱۰ روز پیش به ایدومنی رسیده و همچون صدها نفر دیگر به دلیل بسته بودن مرز مقدونیه در این منطقه گرفتار شده است.

سازمان های حقوق بشری نسبت به نامساعد بودن شرایط زندگی در این منطقه مرزی و خطر گسترش و شیوع بیماری در بین کودکان به دلیل شرایط بد آب و هوایی از جمله بارندگی و سردی هوا هشدار داده اند.

مطالب مرتبط