پرتاب گاز اشک آور در صحن علنی پارلمان کوزوو

پرتاب گاز اشک آور در صحن علنی پارلمان کوزوو
نگارش از Euronews

نمایندگان مخالف دولت دست کم برای نهمین بار طی چند ماه گذشته صحن پارلمان کوزوو را به تشنج کشیدند. پرتاب گاز اشک آور از سوی این دسته از نمایندگان که

نمایندگان مخالف دولت دست کم برای نهمین بار طی چند ماه گذشته صحن پارلمان کوزوو را به تشنج کشیدند.
پرتاب گاز اشک آور از سوی این دسته از نمایندگان که قصد داشتند مانع برگزاری جلسه روز پنجشنبه شوند در ابتدا یک وقفه ده دقیقه ای را به وجود آورد و در ادامه نمایندگان بدون توجه به دود به کار خود ادامه دادند.

چنین اقداماتی طی ماههای اخیر در صحن علنی پارلمان کوزوو به دفعات تکرار شده است و کار به آنجا رسیده که اکثر نمایندگان و حتی خبرنگاران با ماسک سر کار خود حاضر می شوند.

دولت برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی قصد دارد با بازرسی بدنی و نصب دستگاه اسکنر مانع وارد کردن گاز اشک آور به صحن علنی پارلمان شود.

از زمان توافق دولت کوزوو با صربستان بر سر اعطای قدرت بیشتر به دولت محلی اقلیت صرب و امکان حمایت مالی بلگراد از این اقلیت، اپوزیسیون به خشم آمده و همزمان با نشست های پارلمانی، در صحن علنی جنجال آفرینی می کند.

اپوزیسیون از توافق مرزی دولت پریشتینا با مونته نگرو هم ناراضی است و می گوید با این کار تمامیت ارضی کوزوو زیر سئوال رفته است.

مطالب مرتبط