تظاهرات هزاران نفری در رم برای به رسمیت شناخته شدن حق فرزندخواندگی برای زوجهای همجنس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات هزاران نفری در رم برای به رسمیت شناخته شدن حق فرزندخواندگی برای زوجهای همجنس

هزاران نفر از جمله بسیاری از زوجهای همجنسگرا که به همراه فرزندانشان روز شنبه در رم تظاهرات می کردند، خواهان برابری کامل با زوجهای غیرهمجنسگرا در زمینه حق فرزندخواندگی شدند.

یکی از آنها می گوید: “ما به اینجا آمده ایم چون اولین مرحله این کار که به رسمیت شناخته شدن زوجهای همجنسگرا بود صورت گرفت اما این کافی نیست. ما به اینجا آمده ایم تا خواهان ازدواج برابر شویم. قبول فرزندخواندگی حقی است که در بسیاری از کشورهای دیگر هم وجود دارد.”

دیگری هم می گوید: “پیوند خانوادگی فرزندان من با یکی از والدینشان هنوز قانونی نیست و این درست نیست. ما اینجا هستیم که بگوییم نمی خواهیم با فرزندانمان همانند شهروند درجه دو رفتار شود.”

مرحله اول قانون به رسمیت شناخته شدن زوجهای همجنسگرا اخیرا در پارلمان ایتالیا به تصویب رسید اما حق فرزندخواندگی برای این نوع زوجها به رسمیت شناخته نشده است.