عقد مذهبی روپرت مرداک و جری هال در کلیسایی در لندن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
عقد مذهبی روپرت مرداک و جری هال در کلیسایی در لندن

خبر کوتاه

روپرت مرداک، سرمایه دار آمریکایی-استرالیایی و سهام دار اصلی شرکت نیوز کورپوریشن و جری هال، مانکن و هنرپیشه آمریکایی، یک روز پس از ازدواج رسمی، در کلیسایی در لندن عقد کردند.