بیلان مالی مثبت اپراتور بازار بورس لندن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بیلان مالی مثبت اپراتور بازار بورس لندن

اپراتور بازار بورس لندن (London Stock Exchange) در سال ۲۰۱۵ به سود خالصی بالغ بر ۳۲۸ میلیون ۳۰۰ هزار پوند دست یافته است. این میزان از سود بیش از دو برابر سال ۲۰۱۴ گزارش شده است.

حجم کلی معاملات و فروش این اپراتور نیز با افزایشی معادل ۷۸ درصد همراه بوده و به رقم ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون پوند رسیده است.

اپراتور بازار بورس لندن در سال ۲۰۱۵ حدود ۲۰ درصد، سود سهام خود را افزایش داده است.

این اپراتور مذاکراتی را برای ادغام با «دویچه بورزه»، اپراتور بازار بورس فرانکفورت آغاز کرده است.