اعتراضی تلخ و غم انگیز؛ ۹ ایرانی لبهای خود را دوختند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراضی تلخ و غم انگیز؛ ۹ ایرانی لبهای خود را دوختند

تعداد ۹ ایرانی روز پنج شنبه در اعتراض به تخلیه منطقه «جنگل» کاله فرانسه لبهای خود را با نخ و سوزن دوختند. یک روز قبل از آن نیز ۸ ایرانی دست به این کار زدند. این اقدام در حضور خبرنگاران و مقابل مرکز کارکنان سازمان پزشکان بدون مرز انجام شد.

با این وجود تخلیه منطقه «جنگل» از مهاجران که از روز دوشنبه آغاز شده تحت نظارت پلیس فرانسه همچنان ادامه دارد و حدود یک هکتار از مساحت ۷.۵ هکتاری این منطقه از مهاجران تخلیه شده است.

این اقدامات، مهاجرانِ مصمم به یافتن راهی به سوی بریتانیا را منصرف نکرده است. احمد، مهاجر ۲۵ ساله عراقی می گوید: «۱۰ روز بدون دوش گرفتن، در چادری کوچک، در سرما، در حالی که همیشه باران می بارد و همه جا را آب گرفته. اینها برای من مهم نیست چراکه می خواهم به بریتانیا بروم، من در آنجا خانواده دارم.»

شمار مهاجرانی که در این منطقه حضور داشتند به گفته فرمانداری کاله بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ مهاجر و به گفته سازمانهای غیردولتی ۳۴۵۰ نفر بوده است.

بحران کاله روز پنجشنبه در جریان سی و چهارمین نشست امنیتی دوجانبه بریتانیا و فرانسه در شهر امین فرانسه نیز مطرح بود و لندن خود را متعهد به پرداخت ۲۲ میلیون یورو کرد تا فرانسه مهاجران را از حرکتشان به سمت بریتانیا بازدارد.