«ال چاپو» در حسرت خوابی آرام

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
«ال چاپو» در حسرت خوابی آرام

خبر کوتاه

وکیل «ال چاپو» از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر اعلام کرد که موکلش می خواهد در اسرع وقت به ایالات متحده آمریکا مسترد شود زیرا نگهبانان زندان فوق امنیتی مکزیک نمی گذارند او بخوابد.

این وکیل مدافع اعلام کرد که خواکین گوزمن از او خواسته مذاکره با ایالات متحده آمریکا را در این باره و برای صدور حکمی سبکتر آغاز کند.