تثبیت جایگاه کلینتون و امیدهای سندرز در سه شنبه بزرگ دموکراتها

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
تثبیت جایگاه کلینتون و امیدهای سندرز در سه شنبه بزرگ دموکراتها

هیلاری کلینتون در انتخابات درون حزبی و بعد از سه شنبه بزرگ در آمریکا، به عنوان نامزد برتر موقعیت خود را در میان رقبای دیگر در حزب دموکرات تثبیت کرد و همان گونه که انتظار می رفت در بیشتر ایالتها پیروز شد.

او گفت: «ما به جای دیوار ساختن، سدها را می شکنیم و برای فرصتها و توانمندی ها نردبان می سازیم. مشارکت در این انتخابات از همیشه بیشتر و شعارهایی که ما در سمت مقابل می شنویم از همیشه ضعیف تر است. قسمت کردن آمریکا میان ما و آنها اشتباه است و ما نمی گذاریم چنین بشود.»

تعداد ایالتهایی که برنی سندرز در آن به برتری دست یافت، از نیمی از ایالتهای کلینتون هم کمتر است. با این همه انتخابات درون حزبی که طی ماه جاری در ۱۵ ایالت دیگر برگزار می شود ممکن است برای این نامزد دموکرات موفقیتی به همراه داشته باشد. آقای سندرز نامزد محبوب جوانان است، اما سیاهپوستان خانم کلینتون را به او ترجیح می دهند.