بمباران حلب در آستانه برقراری آتش بس در سوریه

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
بمباران حلب در آستانه برقراری آتش بس در سوریه

با وجود توافق آتش بس در سوریه، هنوز سایه جنگ بر این کشور سنگینی می کند. چند ساعت پیش از زمان برقراری آتش بس توافقی روز شنبه، نیروهای سوریه بار دیگر با پشتیبانی ارتش روسیه شهر حلب را بمباران کردند.

یکی از شهروندان حلب می گوید: «بیشتر گروه ها می توانند آتش بس را رعایت کنند، اما همه طرف های درگیر این کار را نمی کنند. رژیم رعایت نمی کند. امشب، آتش بس مؤثر خواهد بود اما هواپیماها هنوز در آسمان هستند. به همین دلیل، همه طرف ها آتش بس را رعایت نمی کنند.»

یک عضو ارتش آزاد سوریه نیز می گوید: «آتش بس ساخته رژیم است زیرا مفاد آن به نفع خودش است، نه به نفع مردم سوریه. ما فکر نمی کنیم که این آغازی بر پایان بحران باشد.»

دولت سوریه، مخالفان سیاسی، کردها و گروه های شورشی به جز داعش و جبهه نصرت، توافق بین المللی آتش بس سوریه را امضا کرده اند. طرف های امضا کننده این توافق در عین حال حق پاسخ گویی به هرگونه خشونت را برای خود محفوظ داشته اند.