ضرر و زیان میلیاردی بانک سلطنتی اسکاتلند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ضرر و زیان میلیاردی بانک سلطنتی اسکاتلند

بیلان مالی سال ۲۰۱۵ بانک سلطنتی اسکاتلند «آر بی اس» نشان می دهد این نهاد متحمل ضرر و زیانی معادل ۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون پوند شده است. ضرر این بانک نسبت به سال ۲۰۱۴ کاهش یافته که در آن زمان به رقم سنگین ۳ میلیارد و ۴۷۰ میلیون پوند رسیده بود.

آر بی اس در سال گذشته با هزینه های مربوط به دعاوی و اختلافات حقوقی روبرو بوده که این هزینه ها به رقم ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوند رسیده است. از سوی دیگر خرج و هزینه های این بانک برای اجرای برنامه تجدیدساختار خود نیز حدود ۳ میلیارد پوند گزارش شده است.