شهر باستانی پترا موقتا تعطیل شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شهر باستانی پترا موقتا تعطیل شد

خبر کوتاه

شهر باستانی پترا در اردن روز دوشنبه موقتا به روی گردشگران بسته شد. مقامات گردشگری اردن دلیل این تصمیم را احتمال سیل و در نتیجۀ آن، ریزش کوه در این منطقه اعلام کرده اند. شهر باستانی پترا در سال ۲۰۰۷ یکی از عجایب هفتگانۀ جدید شناخته شده است.

این شهر که در دل کوه تراشیده و ساخته شده، به نام شهر سرخ نیز نامیده می شود. نام قدیمی این شهر سلا بوده اما رومی ها در سال ۱۰۵ و پس از تصرف این شهر نام شهر سنگی را بر آن نهادند.

شهر باستانی پترا یکی از مهمترین مقاصد گردشگران است و از منابع مهم کسب درآمد اردن نیز به شمار می آید.