رقیب رئیس جمهوری اوگاندا در انتخابات، بازداشت شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رقیب رئیس جمهوری اوگاندا در انتخابات، بازداشت شد

کیزا بسجه، رهبر مخالفان دولت اوگاندا که در انتخابات روز پنجشنبه، رقیب رئیس جمهوری کنونی بود، برای بار سوم در یک هفته اخیر بازداشت شد.

به گزارش کمیسیون انتخابات اوگاندا، یووری موسوینی، رئیس جمهوری کنونی این کشور در انتخابات ریاست جمهوری پیشتاز است. بنا به این گزارش، آقای موسوینی که حدود سه دهه در قدرت است، بیش از شصت درصد آرا را کسب کرده است.

نتیجه اولیه انتخابات در حالی اعلام می شود که کیزا بسجه، رهبر مخالفان دولت که رقیب رئیس جمهوری کنونی در انتخابات بود، به نحوه برگزاری انتخابات معترض است. او کمیسیون انتخابات را به تقلب متهم کرده است و پس از اعتراض به این امر برای زمان کوتاهی توسط نیروهای پلیس بازداشت شده بود، اما خیلی زود آزاد شد. بر اساس شمارش اولیه آرا، حدود سی درصد رای دهندگان به او رای داده اند.

آقای بسجه در سه دوره قبلی ریاست جمهوری، رقیب آقای موسوینی بود اما نتوانسته بود او را شکست بدهد.

حامیان کیزا بسجه در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات به خیابانها آمدند. از جمله اتهامات مطرح شده به برگزارکنندگان انتخابات مفقود شدن شماری از برگه های رای گیری است.