دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آفریقای مرکزی برگزار شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آفریقای مرکزی برگزار شد

مردم جمهوری آفریقای مرکزی، برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور به پای صندوقهای رای رفتند. این دور دوم انتخاباتی است که دور قبلی آن با پیشتازی دو نخست وزیر سابق به پایان رسید.

حدود هشتاد درصد واجدان شرایط در دور اول انتخابات شرکت کردند. ناظران این مشارکت گسترده را نشانه ای از تمایل مردم آفریقای مرکزی به پایان دادن به خشونتها تحلیل می کنند.

در دور اول، آنیست جورجز دولوگوئل توانست با کسب حدود ۲۴ درصد آرا بیشترین آرا را کسب کند.

آنیست جورجز دولوگوئل، «حس وظیفه شناسی و لذتی که برای حضور در دور دوم انتخابات وجود دارد، یک دستاورد است. من هم در جریان انتقال قدرت و آغاز یک دوره جدید در کشور جمهوری آفریقای مرکزی مشارکت کردم.»

فائوستین توادرا، که از سال ۲۰۰۸ میلادی تا سه سال قبل نخست وزیر بود، در دور اول انتخابات ۱۹ درصد آرا را به خود اختصاص داد.

فائوستین توادرا، دیگر نامزد انتخابات در مرحله دوم می گوید: «ما امیدواریم که مردم در مقیاس بزرگ برای حضور در انتخابات بیایند. ما در این انتخابات با اعتماد به نفس شرکت کرده ایم.»

سال ۲۰۱۳ میلادی، یک گروه شورشی تحت رهبری مسلمانان قدرت را در آفریقای به دست گرفت. این ماجرا، آغاز درگیریهای خونین جدید در این کشور بود.