موقعیت شکننده رئیس جمهوری آفریقای جنوبی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
موقعیت شکننده رئیس جمهوری آفریقای جنوبی

جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی با دردسر تازه ای بر سر مشروعیت دولتش رو به رو است. اگرچه وی عمدتا در برابر مشکلات گامی به عقب نهاده، این بار به نظر می رسد راه گریزی نداشته باشد.

آقای زوما بیش از هر زمان دیگری در دور دوم ریاست جمهوری اش از سوی اپوزیسیون این کشور تحت فشار است. تظاهرات روز سه شنبه از پیشی گرفتن چپ های رادیکال مخالف دولت در اذهان عمومی حاکی بود.

جاکوب زوما در بیست و چهارم ماه مه سال ۲۰۱۴ میلادی برای دومین دوره رئیس جمهوری برگزیده شد. وی از چهره های شاخص جنبش پیشین ضدآپارتاید آفریقای جنوبی است که ۱۰ سال را در زندان سپری کرده است.

انتشار خبر استفاده از بودجه عمومی برای ساختن اقامتگاهی شخصی در کنار شرایط نامطلوب اقتصادی جامعه، موقعیت دولت آقای زوما را به مخاطره انداخته است. پیش تر نیز وی به تجاوز جنسی و دریافت رشوه متهم شده بود. موقعیت اکنون وی با قرار گرفتن آفریقای جنوبی در آستانه بحران اقتصادی حساستر شده است.

۳۹ درصد جمعیت این کشور با فقر دست به گریبان بوده و شمار بیکاران نیز به بیش از ۲۵ درصد رسیده است. در صورت محاسبه شهروندانی که فاقد شغل بوده و در جستجوی کار نیستند این میزان به ۴۰ درصد می رسد. همچنین برآورد می شود که رشد اقتصادی آفریقای جنوبی تا سال ۲۰۱۷ از یک و یک دهم بیشتر تجاوز نخواهد کرد.

افول شرایط اقتصادی و بالاگرفتن نارضایتی ها سبب تقویت مخالفان دولت شده است. در پی شدت گرفتن اعتراض شهروندان به دولت جاکوب زوما، بسیاری از ناظران سیاسی ابراز تردید می کنند که او بتواند این دوره از ریاست جمهوری خود را تا سال ۲۰۱۹ میلادی به پایان برساند.

یکی از چهرهای شاخص در میان مخالفان وی، جولیوس مالمِا است که رهبری حزب مبارزان آزادی اقتصادی را برعهده دارد. وی خطاب به سران دولت می گوید: «ما عاشق ماندلا و اُلیور تامبو هستیم ولی شما به آن ها نزدیک نیستید. ما به شما درسی خواهیم داد که بر اساس آن یا بروید یا الیور تامبو را نمایندگی کنید.»

سرخوردگی رای دهندگان، فقدان اپوزیسیونی منسجم و پایدار و نیز قدرت کنگره ملی آفریقا به عنوان جبهه ای سیاسی که در راس آنجاکوب زوما قرار دارد، سبب شد تا آقای زوما از سال ۲۰۰۹ در قدرت باشد. با این حال اکنون با نمود هرچه بیشتر حزب مبارزان آزادی اقتصادی، این جبهه با خطر تضعیف رو به رو است.