بازداشت دو تن در اسپانیا به ظن ترویج تروریسم در نمایش عروسکی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت دو تن در اسپانیا  به ظن ترویج تروریسم در نمایش عروسکی

خبر کوتاه

شهردار مادرید از اولیای کودکانی که یک برنامه عروسکی خشونت بار را تماشا کرده اند پوزش خواست. با این حال بازداشت گردانندگان این نمایش عروسکی را که متهمند در برنامه خود قصد ترویج فعالیت های تروریستی گروه اتا (سازمان جدایی طلب باسک) داشته اند، امتناسب دانست.

شهردار بارسلون نیز در همبستگی با برگزارکنندگان این برنامه، خواستار آزادی این دو و احترام به آزادی بیان در اسپانیا شده است.