فیلم جکی چان لندنی ها را غافلگیر کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فیلم جکی چان لندنی ها را غافلگیر کرد

خبر کوتاه

انفجار یک اتوبوس در قلب شهر لندن موجب وحشت مردم شد. اگرچه این اتوبوس برای تصویربرداری یک فیلم منفجر شده بود اما ظاهرا ساکنان پایتخت انگلستان از دیدن شعله های آتش در مرکز شهر غافلگیر شدند. در این فیلم جکی چان، ستاره فیلم های رزمی هنرنمایی می کند.