نتایج اولیه حاکی از پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات مقدماتی آیواست

نتایج اولیه حاکی از پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات مقدماتی آیواست
نگارش از Euronews

این خبر به مرور تکمیل می شود اعضای انجمن های درون حزبی دموکرات روز دوشنبه آرای خود را برای انتخاب از میان نامزدهای دموکرات انتخابات مقدماتی ریاست

این خبر به مرور تکمیل می شود

اعضای انجمن های درون حزبی دموکرات روز دوشنبه آرای خود را برای انتخاب از میان نامزدهای دموکرات انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا به صندوق های رای انداختند.

در این انتخابات، هیلاری کلینتون بر برنی ساندرز، دیگر نامزد دموکرات پیشی گرفت و به ۵۰ درصد آرا دست یافت.

برنی ساندرز نیز ۴۹.۶ دهم درصد آرای انجمن های حزبی را در این انتخابات مقدماتی دموکرات ها از آن خود کرده است. هنوز شمارش آرای دموکرات ها در ایالت آیوا پایان نپذیرفته و با توجه به نزدیکی رقابت میان هیلاری کلینتون و برنی ساندرز، احتمال جابجایی در مکان این دو در این انتخابات درون حزبی وجود دارد.

دموکرات ها در این انتخابات مقدماتی که تا ماه ژوئن در ایالت های آمریکا ادامه خواهد یافت از میان سه نامزد کنونی یک نفر را به عنوان نامزد نهایی دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ برمی گزینند در حالیکه جمهورخواهان باید چهرۀ نهایی نامزد حزب خود برای ریاست جمهوری ۲۰۱۶ را از میان دوازده داوطلب مشخص کنند.

مطالب مرتبط