نمایندگان جریان اصلی مخالف بشار اسد عازم ژنو شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نمایندگان جریان اصلی مخالف بشار اسد عازم ژنو شدند

کمیته عالی مذاکره کنندگان مخالف دولت سوریه، روز شنبه هیاتی هفده نفره را به ژنو فرستاد تا درباره جنگ داخلی سوریه با مقامات سازمان ملل گفتگو کنند. ایالات متحده آمریکا، فرانسه و عربستان سعودی از این اقدام کمیته استقبال کردند.

این یک پیروزی کوچک اما قابل توجه برای استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه محسوب می شود.

فرح اتاسی، نماینده کمیته می گوید: «اعضای این کمیته به اینجا می آیند تا با آقای دی میستورا و سازمان ملل گفتگو کنند نه برای تعامل مستقیم یا مذاکره یا آغاز روند مذاکرات سیاسی با رژیم. آنها تنها برای این به اینجا می آیند تا برای گرفتن تضمینهایی با آقای دی میستورا صحبت کنند. تضمینهایی که می گوید خواسته های کمیته مخالفان دولت سوریه عملی خواهد شد.»

این کمیته که شامل گروه هایی از مخالفان سیاسی و نظامی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه است و جریان اصلی اپوزیسیون بشار اسد محسوب می شود، می گوید بدون توقف بمباران غیرنظامیان توسط هواپیماهای روسیه و پایان دادن به محاصره مناطق تحت کنترل شورشیان، وارد مذاکرات صلح نخواهد شد.

کمیته خواستار آن است که با پایان یافتن محاصره مناطق مختلف، امکان ارسال کاروانهای کمکهای انساندوستانه برای دهها هزار نفری که در این مناطق در وضعیت بسیار سختی زندگی می کنند، فراهم شود.

بنا بر آخرین تصمیمات، هیچ مذاکره مستقیمی میان نمایندگان رژیم بشار اسد و کمیته عالی مذاکره کنندگان مخالف دولت سوریه برگزار نخواهد شد و نشست دو طرفِ درگیری با مقامات سازمان ملل، بطور جداگانه تشکیل می شود.

نمایندگان دولت بشار اسد نیز روز جمعه برای شرکت در این مذاکرات وارد ژنو شدند.

بنا بر درخواست دولت ترکیه از حضور کردهای سوریه در این مذاکرات جلوگیری شد. نمایندگان کردها اعلام کرده اند غیبت آنها در این مذاکرات، منجر به شکست گفتگوها خواهد شد.