اعتصاب کارکنان خدمات عمومی در پرتغال

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
اعتصاب کارکنان خدمات عمومی در پرتغال

کارکنان بخش های مختلف خدمات عمومی روز جمعه در پرتغال اعتصاب کردند. آنها خواستار کاهش ساعات کاری خود از ۴۰ ساعت به ۳۵ ساعت در هفته هستند. این اعتراض صنفی نخستین چالش داخلی دولت سوسیالیست حاکم در پرتغال است.

یکی از شهروندان ناراضی از این اعتصاب در بخش درمانی می گوید: «نمی دانم تا کی باید انتظار بکشم، چون اینجا هیچ کس در قسمت پذیرش نیست.»

اما بیمار دیگری می گوید: «خدمات عمومی دارد کار عادی خودش را می کند و اعتصاب تأثیری ندارد. الان جلو من در صف، افراد زیادی نیستند. ولی بعضی روزها هم بیمارستان مراجعان بیشتری دارد.»

دولت پرتغال تا کنون با خواسته اعتصاب کنندگان موافقت کرده و قرار است از تابستان آینده اصلاحات مورد نظر را در نظام شغلی آنان اعمال کند. اما معترضان خواهان آنند که تغییرات بی درنگ انجام شوند.