رئیس جمهوری سابق برزیل و همسرش در ارتباط با رسوایی پولشویی باید ماه آینده در دادگاه حاضر شوند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس جمهوری سابق برزیل و همسرش در ارتباط با رسوایی پولشویی باید ماه آینده در دادگاه حاضر شوند

لولا داسیلوا٬ رئیس جمهوری سابق برزیل و همسرش برای تحقیقات درباره پولشویی در زمینه آپارتمان های ساحلی باید ماه آینده در دادگاه حاضر شوند. گفته می شود از این آپارتمان ها احتمالا بعنوان رشوه به اعضای حزب حاکم کارگر استفاده شده است.

دادستان کل سائوپائولو مشکوک است به این که یکی از این آپارتمانها در مجموعه گاروجا در 63 کیلومتری سائوپائولو در تملک خانواده لولا باشد. رئیس جمهوری سابق برزیل هر گونه اتهامی را رد کرده است.

شرکت «اوآ اس» سازنده این آپارتمان ها و شرکت نفت دولتی پتروبراس متهم هستند که مبالغا بدست آمده از طریق پولشویی را به حسابهای حزب کارگر و احزاب متحد آن واریز کرده اند.

رسوایی فساد در میان اعضای اصلی حزب حاکم موجب تضعیف مشروعیت خانواده داسیلوا شد و دامن جانشین او دیلما روسف را نیز گرفت و موجب بحران سیاسی در دولت وی شد.