سقوط سیصدمتری در آلاسکا

سقوط سیصدمتری در آلاسکا

انجل کالینسون، اسکی باز حرفه ای در ماه آوریل سال گذشته روی یک کوه پوشیده از برف، سرگرم ساختن یک فیلم مستند بود که سر خورد، به پشت روی زمین افتاد، و سیصد متر سقوط کرد. خودش می گوید: «من خوش شانس بودم،

تازه‌ترین ویدیو