ایتالیا؛ پوشاندن مجسمه های برهنه هنگام بازدید حسن روحانی

ایتالیا؛ پوشاندن مجسمه های برهنه هنگام بازدید حسن روحانی
نگارش از Euronews

خبر کوتاه مقامات ایتالیا برای پرهیز از توهین و رنجاندن حسن روحانی مجسمه های عریان موزه کاپیتولین رم را در هنگام دیدار او از این موزه پوشاندند. این

خبر کوتاه

مقامات ایتالیا برای پرهیز از توهین و رنجاندن حسن روحانی مجسمه های عریان موزه کاپیتولین رم را هنگام دیدار او از این موزه پوشاندند. این موضوع باعث جنجال در این کشور شد.

ایتالیا و ایران در جریان سفر حسن روحانی بیش از ۱۷ میلیارد یورو قرارداد تجاری امضا کردند. با این حال، رهبران مخالف در ایتالیا، دولت ماتئو رنتسی را متهم کردند که با پوشاندن مجسمه ها و حذف شراب از مهمانی شام نخست وزیر، زیاده روی کرده است.

مطالب مرتبط