اعتصاب رانندگان تاکسی و کارکنان فرودگاهها در فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب رانندگان تاکسی و کارکنان فرودگاهها در فرانسه

رانندگان تاکسی روز سه شنبه در شهرهای بزرگ فرانسه دست به اعتصاب زدند. همچنین دو اتحادیه کارکنان فرودگاهها و تعدادی از سندیکاهای دیگر در این اعتصابات شرکت دارند.

در شهر مارسی، رانندگان تاکسی با پیوستن به اعتصاب معلمان و دیگر کارمندان دولت، به سیاستهای دولت در زمینه خدمات انتقال مسافر و همچنین ادامه کار برخی سرویسهای مسافرکشی مانند «اوبر» اعتراض کردند.

رشید بوجمعه، رئیس سندیکای تاکسیرانان مارسی درباره این سرویسها می گوید: «آنها شاغلان حرفه ای را به خاک سیاه می نشانند، افرادی را که به قوانین احترام می گذارند. از آن طرف، کابوهای آمریکایی (رانندگان اوبر) را می بینیم که برای مسافرکشی آمده اند، در حالی که هیچ هزینه ای در فرانسه پرداخت نمی کنند.»

همزمان، دو سندیکای کارکنان فرودگاهها با اعلام اعتصابی یک روزه، خواهان افزایش دستمزدها و افزایش حقوق بازنشستگی شده اند. در نتیجه این اعتصاب، که از صبح روز سه شنبه آغاز شده، بیست درصد پروازهای داخلی لغو شده است و رانندگان تاکسی مسیر آمد و شد به بعضی از فرودگاههای مهم کشور را بسته اند.

در همین حال، شمار دیگری از سندیکاها و اتحادیه های کارگری نیز در اعتراض به توقف افزایش حقوق و کاهش قدرت خرید اعضای خود در اعتصابات روز سه شنبه شرکت می کنند.