هنری ورسلی، قطب نورد تنهای قطب جنوب به خط پایان نرسید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هنری ورسلی، قطب نورد تنهای قطب جنوب به خط پایان نرسید

هنری ورسلی، قطب نورد و افسر سابق ارتش بریتانیا که سعی داشت اولین فردی باشد که به تنهایی و بدون کمک و همراهی دیگران قطب جنوب را بپیماید، بدلیل از کار افتادن کامل ارگانهای بدن و بیماری جدی از راه باز ماند و در بیمارستان درگذشت.

پرنس ویلیام به خانواده هنری تسلیت گفت. آقای ورسلی برای صندوق خیریه اندیوور که یکی از صندوق های خیریه پرنس ویلیام است و به سربازان زخمی کمک می کند ۱۰۰ هزار پوند کمک جمع کرده بود.

خوان پابلو اورمازابل پزشک بیمارستانی که ورسلی به آنجا منتقل شد می گوید: «بیمار در حالت پریتونیت بسیار پیشرفته به اینجا منتقل شد. او حدود چهار روز با علائم این بیماری بسر برده بود. در واقع مراقبت های پزشکی که برای او فراهم شد مناسب بودند اما بیماری او خیلی پیشرفت کرده بود.»

هنری در حالی نتوانست سفر جسورانه اش را به پایان برساند که تنها ۵۰ کیلومتر تا به پایان رساندن سفرش فاصله داشت و در مدت ۷۱ روز توانست ۱۴۶۹ کیلومتر را در قطب جنوب طی کرد.