ابراز خشنودی همسر لیتویننکو از نتیجه تحقیقات درباره قتل همسرش

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ابراز خشنودی همسر لیتویننکو از نتیجه تحقیقات درباره قتل همسرش

همسر الکساندر لیتویننکو از نتیجه گزارش تحقیق درباره مرگ همسرش ابراز رضایت کرده است و از دولت بریتانیا خواست که شخص رئیس جمهوری روسیه را هدف تحریمهای جدید اقتصادی قرار بدهد. مارینا لیتویننکو، در مقابل خبرنگاران از دیوید کامرون خواست که همه عوامل اطلاعاتی روسیه را از بریتانیا اخراج کند.

خانم لیتویننکو که به همراه فرزندش در یک نشست خبری در لندن حاضر بود گفت: «می خواهم بگویم که امروز روز بسیار مهمی برای ما بود. برای این که هیچ کس در روسیه باور نداشت که ما به آن چه امروز به دست آورده ایم خواهیم رسید. حتی در بریتانیا کسی چنین باوری نداشت. دوم این که افرادی که در کشور دیگری مرتکب جرم می شوند، نباید فقط به این دلیل که در قانون اساسی آن کشور بندی برای استرداد وجود ندارد، قادر باشند که از عدالت فرار کنند.»

بسیاری از رسانه های بریتانیا، اصرار خانم لیتویننکو، بر پیگیری پرونده قتل همسرش را دلیل به راه افتادن یک تحقیق عمومی در این کشور می دانند که در نهایت به انتشار گزارشی در محکومیت دولت روسیه منجر شد.