شماری از چادرهای اردوگاه کاله در شمال فرانسه برچیده شد

شماری از چادرهای اردوگاه کاله در شمال فرانسه برچیده شد
نگارش از Euronews

مقامهای محلی شهر کاله واقع در شمال فرانسه روز دوشنبه شماری از چادرهای پناهجویان را در دو بخش از ناحیه موسوم به «جنگل» جمع آوری کردند. این ناحیه در

مقامهای محلی شهر کاله واقع در شمال فرانسه روز دوشنبه شماری از چادرهای پناهجویان را در دو بخش از ناحیه موسوم به «جنگل» جمع آوری کردند. این ناحیه در نزدیکی اتوبان منتهی به تونل مانش قرار دارند.

بسیاری از پناهجویان در ماههای گذشته تلاش کرده اند با سوار شدن بر کامیونهایی که از این جاده عبور می کنند خود را به انگلستان برسانند.

مقامهای محلی دلیل این اقدام را نظارت بیشتر بر پناهجویان و تامین امنیت ساکنان ناحیه اعلام کرده اند.

مقامهای محلی پیش تر پناهجویان ساکن این چادرها را به کانتینرهایی در نزدیکی محل برای سکونت انتقال داده بودند.

شمار کل پناهجویانی که در اردوگاه شهر کاله زندگی می کنند در حدود ۴۰۰۰ نفر تخمین زده می شود.

مطالب مرتبط